Oppretthold Voldsløkkas grønne karakter!

Harald Nissen, bystyrerepresentant  Foto: Monica Løvdahl
Harald Nissen, bystyrerepresentant Foto: Monica Løvdahl

Får byråd Bård Folke Fredriksen det som han vil, tettes Voldsløkka igjen med idrettshaller. Dermed forsvinner en velbrukt oase i en svært fortettet del av Oslo.

I første omgang skal det bygges kunstisbane med tilhørende klubbhus, driftsbygg, lager og tribuneanlegg.  Senere kommer sannsynligvis også machbane med tilhørende tribuneanlegg. Disse endringene vil til sammen gjøre Voldsløkka mindre grønt og innskrenke et godt brukt friareal.

Strider imot Byøkologisk program

­­-Sett i sammenheng med den kraftige nedbyggingen av byens grøntarealer, er omgjøringen av Voldsløkka fra friområde til idrettsanlegg uakseptabel, sier Harald Nissen bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

Byggingen av idrettshaller på Voldsløkka strider også imot Byøkologisk program hvor det står at friområder skal bevares. Dessuten skal slike grøntarealer erstattes.  Det finnes imidlertid ingen gode erstatningsarealer i bydel Sagene. Dermed mister befolkningen enda et grønt område hvor de kan finne ro og rekreasjon.

-Vi mener at i denne saken bør Oslo kommune vise prinsippfasthet og ikke bygge ned et grøntområde når det ikke kan erstattes med et friområde på samme størrelsesorden som det som bygges ned, påpeker Nissen

Grønt tak på skatehallen

Fordi det er et flertall i bystyret for omgjøring av Voldsløkka til idrettsanlegg, foreslår Miljøpartiet De Grønne som et tynt plaster på såret at det anlegges et bruksvennlig grønt tak på skatehallen.

– Vi ønsker også at det sikres gode solforhold og åpne arealer, slik at folk fremdeles kan finne på egne aktiviteter på Voldsløkka. Det kan ikke være sånn i Oslo at det snart bare er plass til dem som driver med organisert idrett. For oss er det derfor viktig at dagens grønne friareal ivaretas i størst mulig grad, avslutter Nissen.