Ønsker utredning av selskapsstrukturen i Ruter

Miljøpartiet De Grønne ønsker å sikre kollektivtilbudet i Oslo. Bystyrerepresentant Harald A. Nissen foreslår derfor å utrede selskapsstrukturen i Ruter fremfor å stanse anbudsprosessen på bussruter.

Den siste tiden har det blitt rullet opp en korrupsjonskandale i Oslos kollektivtransportsystem, der 13 personer er under politietterforskning. I den forbindelse har Rødt foreslått for bystyre å stanse anbudsprosessen på bussruter i Oslo vest, fordi partiet mener det ikke kan utelukkes at den mistenkte korrupsjonen har hatt konsekvenser for utformingen av konkurransegrunnlaget. Anbudsprosessen er snart avsluttet, og Nobina Norge AS er tildelt anbudet.

Miljøpartiet De Grønne i Oslo mener at det ut fra den kunnskapen bystyret har i dag, ikke er mulig å konkludere med at korrupsjonsanklagene har hatt direkte konsekvenser for anbudsprosessen, og at det dermed ikke foreligger et saklig grunnlag for å stanse den.

– En annullering av anbudsprosessen innebærer stor risiko for at Ruter blir erstatningspliktig overfor vinneren av anbudskonkurranse, penger som ellers skulle ha vært brukt til kollektivtransport – et av byens aller viktigste tiltak for miljø og klima. Det er ikke ansvarlig bruk av fellesskapets penger, sier Harald A. Nissen, MDGs bystyrerepresentant i Oslo.

Nissen understreker at vinneren av anbudskonkurransen ikke på noen måte er mistenkt for uredeligheter.

– For MDG er gjennomsiktighet og etterrettelighet i politikk og offentlig forvaltning en viktig målsetting. Derfor foreslo vi for bystyret en utredning av om den nåværende selskapsstrukturen gjør det lettere å forhindre og oppdage korrupsjon, eller om en annen struktur ville gjøre dette enklere, sier Nissen.

Partiet forelo en utredning der både negative og positive sider ved dagens struktur i forhold til antikorrupsjonsarbeid blir belyst, men fikk ikke flertall for dette i bystyret.

– Vi opplever at dette blir behandlet som et høyre/venstre-side spørsmål, der begge sider er skråsikre på forhånd om at de vet hva som er den beste organiseringen. Vi er utgangspunktet skeptiske til dagens organisering, men ønsker likevel en bredere utredning av emnet, sier Nissen.

– Vi skulle ønske både de borgerlige og de sosialistiske partiene kunne legge noe av ideologien til side, slik at de kan støtte en uavhengig utredning om selskapsstrukturen i Oslos kollektivtransport.

MDGs forslag fikk støtte fra Ap, SV og Rødt.

– Vi er litt skuffet over at de borgerlige partiene ikke også støttet dette, avslutter Nissen.