Fotocredit:

Ønsker tiltak mot stress og prestasjonsjag i skole og barnehage

Psykiske helseproblemer og lidelser vil i følge WHO utgjøre de største samfunnsøkonomiske kostnadene i årene som kommer. Det er mange grunner til dette, men stress på arbeidsplassen og prestasjonsjag er to årsaker vi må ta på alvor.

June 11, 2015

Under bystyremøtet den 20.06.15 var handlingsplan for psykisk helse oppe til behandling i Oslo bystyre. Her kan du lese bystyrerepresentant Harald Nissen innlegg i debatten

Forebygging er viktig

Forebygging står sentralt i arbeidet med psykisk helse. Det er mye sant i uttrykket «Det er lettere å skape sterke barn enn å reparere voksne».

Forebygging dreier seg mye om å legge til rette for et godt arbeidsmiljø og sosiale relasjoner. Den fremlagte handlingsplanen for psykisk helse har en rekke gode tiltak. Det stilles imidlertid få krav til hvordan Oslo kommune skal endre på mer strukturelle forhold som kan virke negativt inn på folks psykiske helse.

Forebygging= nok bemanning

Det understrekes for eksempel at kvalitet i barnehagene er spesielt viktig for barn og unges psykiske helse. Kvalifiserte voksne er viktig, men det er også viktig å ha nok ansatte. I dag kan det gå uker før det settes inn vikar, noe som svekker trivselen, øker stressnivået og gir mer sykdom både på kort og på lang sikt.

Årsaken til at det settes inn vikarer først etter to uker skyldes nok at det er arbeidsgiver, nemlig Oslo kommune som betaler sykelønn og vikarlønn de to første ukene.

Snakker vi om forebygging, er det viktig å sette inn vikarer raskt. Da må Oslo kommune legge til rette for tiltak som gjør at bydelene tilkaller vikarer så tidlig som mulig til tross for svak økonomi.

Prestasjonspress på skolen gjør barn og unge syke
På skolene er det også foreslått en rekke forebyggende tiltak, som er gode, men som ikke tar for seg de mer strukturelle problemene, nemlig de som skaper prestasjonspress.

I følge NOVA (2013) er 1 av fire unge jenter deprimerte. Prøver og tester på skolen trekkes frem som en viktig årsak. I en artikkel i aftenposten i 2013 uttrykte ei jente det slik:

«Følelsen av å ikke strekke til i livet er kanskje ikke ny. Men kravene vi som er unge nå møtes med og stiller til oss selv, føles umulige å leve opp til”.

På en skole i Oslo har foreldre protestert mot alle prøvene fordi det gjør barna deres slitne og syke.

Sette inn tiltak som senker prestasjonsjaget

Når vi ser at prestasjonsjaget i skolen gjør barna syke, burde kanskje byrådet også sette inn tiltak som senker dette prestasjonsjaget.

Vi i Miljøpartiet De Grønne ønsker blant annet flere utetimer og mer vektlegging av praktiske fag i skolen fremfor å bruke overdrevent mye tid på prøver og testing. Dette tror vi er bedre for både kropp og sjel enn alle kravene om måloppnåelse som i dag stilles til Osloskolen.