Nytt hovedkvarter for valgkampen

Valgkamplokaler på St. Olavs Plass 3.
Valgkamplokaler på St. Olavs Plass 3.

I tiden frem mot valget vil aktivitetene i Oslo øke, og i takt med dette vil det også stadig bli flere muligheter for medlemmer å konkret bidra i valgkampen. Derfor flytter en stor del av organisasjonen inn i romslige valgkamplokaler på St. Olavs plass fram til september.  Her vil valgkampsekretariatet holde til, samt alt av utadrettet aktivitet så som kursing, workshops, informasjonsmøter m.m.  Lokalet er generøst lånt til oss av et medlem.

I april har vi fast kontortid på onsdager 09-16, samt for arrangementer på kveldstid.  Etterhvert vil vi utvide kontortiden slik at det blir lettere å stikke innom når du vil bli kjent med oss.  Vi håper å se deg her snart!