Nytt hovedbibliotek – fasade eller innhold?

March 5, 2015

Bøker

Onsdag 3. mars bestemt bystyret at utgiftene til det nye Deichmanske bibliotek skal kuttes med 39 millioner kroner.

Med kuttene blir kinoen borte og brukerutstyr og IKT reduseres med til sammen 16,5 millioner. I tillegg blir det økt utleie til kafé- og restaurantvirksomhet, samt utleie av flerbrukssalen og den tidligere kinoen i underetasjen.

Det politiske signalet som sendes ut med dette kuttet er at fasade er viktigere enn innhold. Miljøpartiet De Grønne synes det er uheldig  at de borgerlige har gitt etter for FRP’s biblioteksvegring. Det som skulle bli folkets og fremtidens bibliotek med moderne brukerutstyr, IKT og møterom, kan dermed ende opp som et ordinært bibliotek når det står ferdig. Det var ikke dette MDG støttet da vi gikk inn for nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Bibliotekssektoren er i dag under press over hele landet. Da er det uheldig at en stor kommune som Oslo gjør dette.

– Jeg er ikke i tvil om at det nye biblioteket blir fantastisk å se på. Selve bygget, sett utenfra vil da heller ikke berøres av kuttene. Det jeg er bekymret for er innholdet og tilbudet. Er vi i ferd med å gå i kulturhusfellen? Rundt omkring i landet står det fine, påkostede kulturbygg som ikke blir brukt fordi leien er for høy. Kan vi være sikre på at dette ikke vil skje med det nye Deichmanske biblioteket, spør Nissen.