Nytt hjelpesenter for smådyr i Oslo

 

Miljøpartiet De Grønnes forslag om å etablere et hjelpesenter for smådyr ble enstemmig vedtatt av Oslo bystyre i går. Oslo kommune har dermed sagt seg villig til å finne et hus til dyrene, slik at Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus (DOOA) får et egnet sted for smådyr.

-Vi er glade for at Oslo kommune nå tilbyr DOOA å velge imellom fire forskjellige hus, noe som gjør det mulig å realisere dette prosjektet.  Et eget smådyrmottak vil bidra til å synliggjøre dumpingen og vanskjøtsel av smådyr, ikke bare av katt og hund, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

Nissen viser til at smådyrene ofte lider i det skjulte. Kaniner er det kjæledyret som antakeligvis lider mest.  Ofte er kaninene feilernærte og mangler muskulatur når de kommer til Dyrebeskyttelsens hus. Hvert år hjelper DOOA mellom 600 og 1000 dyr i dyrehuset på Mosseveien. De fleste dyrene er katter. Behovet for et nytt hus for smådyrene er derfor stort.

-I det nye senteret ser DOOA også for seg en avdeling for ville dyr, blant annet pinnsvin som trenger et sted å være før de omplasseres. Det er mye vilt dyreliv i Oslo. Et senter som også kan bidra til å omplassere de ville dyrene tilbake i naturen er det behov for. Dessuten er det viktig for byøkologien i Oslo, påpeker Nissen avslutningsvis.

http://www.osloby.no/nyheter/Vil-opprette-hjelpesenter-for-kaniner-og-marsvin-7539726.html#.U6KwXLFD3oU