Ny leder for Oslo Miljøpartiet De Grønne (Oslo MDG)

Sindre Buchanan ble valgt til ny leder for fylkeslaget da Oslo Miljøpartiet De Grønne avholdt sitt årsmøte 18.februar. Buchanan overtar etter Hanna E. Marcussen og Morten Svensson.

Marcussen, som også er nasjonale talskvinne for MDG, ønsker å prioritere det nasjonale arbeidet i partiet, mens Svensson, som er småbarnsfar, ønsker mer tid til familien. Begge fortsetter som styremedlemmer i Oslo MDG.

­- Jeg er strålende fornøyd med at Sindre overtar dette vervet, sier Marcussen. Vi har hatt en ekstremt positiv utvikling i partiet de siste årene, både i forhold til medlemstall og valgresultater. Vi har nå en kompetent og engasjert person til å overta ledelsen av Oslo MDG og dette gir meg stor optimisme med tanke på lokalvalget i 2011.

Buchanan er uten tidligere politisk erfaring, men har alt spilt en sentral rolle i utviklingen av Miljøpartiet De Grønne. Han var valgkampkoordinator i stortingsvalget i 2009, da partiet tredoblet antall stemmer og doblet medlemsantallet. Han var også en drivkraft i Miljøpartiet De Grønnes satsing på internett og sosiale medier. I ettertid har han også vært sentral i etableringen av Oslo MDGs nå syv bydelslag.

Buchanan har klarer visjoner og mål for hvor han ønsker å ta Oslo MDG videre, i tråd med partiets nasjonale strategi:

– Partiet må forsette medlemsveksten, profesjonalisere organisasjonen på alle plan, etablere en sterk økonomi og støtte opp om nyetablerte lokallag. Målet er at vi skal inn i Oslo bystyre i 2011 med minst en representant.

Årsmøtet vedtok også at Oslo MDG i det kommende året skal prioritere å arbeide med grønn byutvikling i sentrum øst, Bjørvika og Grorud og sikre større kvalitet på byens barnehagetilbud.