Ny fokusgruppe for dyrevern

Flere hundre tusen dyr blir brukt til dyreforsøk i Norge hvert år.

Synes du dyrevernet i Norge er for svakt? Kom på oppstartsmøte i MDGs nye fokusgruppe for dyrevern, onsdag 14. mars kl 17.00 på partikontoret (Skippergata 33).

I Norge har vi en dyrevelferdslov som blant annet stadfester dyrs egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Videre sier loven at “dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov”, og at “dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.”

Men dyrevelferdsloven brytes hver dag i landbruket, i marine næringer, i underholdningsbransjen og i forskning. I Norge ligger ansvaret for dyretilsynet hos Mattilsynet, som til stadighet nedprioriterer dyrene til fordel for andre ansvarsoppgaver.

Nå er en fokusgruppe for dyrevern i emning i Miljøpartiet De Grønne. Vi starter liksågodt med et oppstartsmøte, i første omgang for å samle ideer og engasjement, og bli litt kjent. Har du tanker om hva vi bør fokusere på og hvordan vi kan skape god politikk og bredt engasjement på dyrevernsfeltet? Møtet er helt åpent og uforpliktende.

Spørsmål? Ta kontakt med en av initiativtakerne til fokusgruppen, Anne Hilde Røsvik på e-post anne.hilde.rosvik@gmail.com.

Se Facebook-side for arrangementet her>>