Nominasjonsmøte i Oslo MDG

Nominasjonsmøtet i Oslo MDG går av stabelen den 15. november kl 18 på betong, Chateau Neuf i Slemdalsveien 15 vis a vis Norges musikkhøgskole.

På møtet stemmes det over og fattes endelig vedtak om stortingslisten til Oslo MDG, så møtet er å anse som en milepæl for den valgkampen som fylkeslaget nå går inn i. Alle medlemmer som tilhører fylkeslaget Oslo og som har betalt medlemskontingent for 2012 har forslags – og stemmerett på møtet. Bruk den!

Vedlagt er:

 

Viktig melding: dersom man ønsker å fremme benkeforslag er det eget ansvar å ha forespurt og fått bekreftet fra kandidaten at han/hun ønsker å stille og til hvilken plass(er) på listen.

Det er registrering av medlemmer fra kl 1715 på nominasjonsmøtet . Påmelding er ikke lenger nødvendig og vi har rikelig med plass i lokalene på Chateauet.   Det vil også være anledning til å betale medlemskontingenten (150 kr) på stedet , men det oppfordres til å ta kontakt med medlem@mdg.no å få dette ordnet på forhånd. 

Vel møtt!