Nei til 6-dagersuke i Oslo kommune

Bystyrerepresentant Harald Nissen
Bystyrerepresentant i Oslo, Harald A. Nissen

Behandlingen av Miljøpartiet De Grønnes forslag om at ansatte ved Deichmanske bibliotek ikke skal tvinges til å jobbe 6 dager i uken uten kompensasjon, er utsatt til neste bystyremøte 10.04. Nye Deichman ble derimot vedtatt onsdag kveld, med en kostnadsramme på 2,6 milliarder.

– De Grønne mener at de ytre økonomiske rammene for nytt hovedbibliotek må ses i sammenheng med de arbeidsforholdene kommunen tilbyr sine arbeidstagere. Hvis ikke blir Nye Deichman kun et skall, hvor forholdene på innsiden forteller en helt annen sannhet om hvordan Oslo kommune ser på sitt ansvar som kulturbærer og arbeidsgiver, sier Harald A. Nissen.

Hver tredje uke jobber ansatte ved Deichmanske bibliotek fra mandag til og med lørdag, det vil si 6 dager i uken. Det gis ikke kompensasjon i form av en fridag for den ekstra dagen man jobber, og det betales heller ikke overtid. I stedet trekkes timene man jobber lørdag fra samtlige andre vakter i perioden.

– 6-dagersuken i Oslo kommune er en urettferdig, usosial og for den enkelte arbeidstaker klart belastende ordning. At bystyret velger å ikke bruke det demokratiske rommet til å diskutere også arbeidslivspolitikk, er svært beklagelig. Resten av landet avskaffet 6- dagersuke uten kompensasjon i 1968, sier Nissen.

De Grønne reagerer på at bystyret argumenterer med at man har delegert ansvaret som arbeidsgiver til byrådet.

– Bystyret dekker seg bak en form for politisk outsourcing, for på den måten å kvele all debatt om en ordning som i sterkt negativ forstand er unik i norsk sammenheng, sier Nissen.

– De Grønne er opptatt av å flytte makten tilbake til bystyresalen. Å flytte de ubehagelige sakene ut av den parlamentariske diskusjonen, slik bystyret nå gjør, er ikke løsningen. Man diskuterer forholdene for hjelpe- og sykepleiere, og for ansatte i skoler og barnehager. Hvorfor skal man ikke diskutere 6-dagersuken?

Oslo kommune har nylig for andre gang forlenget en midlertidig avtale om arbeidstid for de ansatte ved Deichmanske bibliotek, en avtale som i strid med regelverket ikke foreligger skriftlig. Etter lang tid med fastlåste forhandlinger, er forhandlingene nå flyttet fra lokalt opp på sentralt nivå. Ny avtale skal etter planen være på plass fra 1. april.

 

De Grønnes forslag til bystyret i Oslo er som følger:

1. Ingen arbeidstakere i Oslo kommune skal behøve å arbeide 6 dager i løpet av en uke
uten rimelig kompensasjon.
2. Lørdags- og søndagsvakter i Oslo kommune skal som en grunnregel kompenseres
med en hel dags avspasering i et 1:1-forhold, uavhengig av lørdags- eller
søndagsvaktens lengde.
3. Arbeidstagere som i stedet ønsker økonomisk kompensasjon, skal kunne ta ut dette i
form av overtidsgodtgjørelse med 100 % tillegg. Dette skal være en frivillig ordning.

 

Kontakt:

Harald A. Nissen, nasjonal talsperson og bystyrerepresentant for MDG i Oslo, tlf. 992 70 379.

Carl Johansen, presseansvarlig for MDGs bystyregruppe, tlf. 95 72 54 14.