Når kloden går varm

Thomas Hylland Eriksen
Thomas Hylland Eriksen er en av flere profilerte kandidater på De Grønnes stortingsliste i Oslo. Foto: Privat

Hva kan antropologien si om globaliseringens kriser? Det er dette spørsmålet den internasjonalt anerkjente sosialantropologen og kandidat for De Grønne i Oslo, Thomas Hylland Eriksen, nå skal finne svaret på. Han leder forskningsprosjektet Overheating: An anthropological history of the early 21st century or The Three Crises of Globalization.

 

Vår tids globalisering har ført til en rekke problemer. Politikere har prøvd å få på plass internasjonale avtaler som begrenser klimautslipp, men overvinnes av en globalisert økonomi med fokus på vekst. Etter flere økonomiske kriser ser vi at sårbarheten på tvers av landegrenser øker etter hvert som økonomien globaliseres, og handlingene til noen få kan få drastiske konsekvenser for mennesker på andre siden av kloden. Og selv om globaliseringen har vært delaktig i å skape internasjonale verdier og en universalisering av menneskerettigheter, ser vi også nye konflikter knyttet til kulturelle identiteter idet kamp om ressurser økes og mennesker flytter til nye områder.

Eriksens prosjekt skal ta for seg disse tre globaliseringskrisene: global oppvarming, økonomiske kriser og kulturell identitet. Overheating skal analysere disse tre problemområdene under globalisering som en felles ramme, og ikke adskilt fra hverandre slik de vanligvis diskuteres. I et intervju illustrerer Eriksen hvordan disse tre krisene er knyttet sammen:

«Fremmedfiendtlighet øker ofte under økonomisk usikkerhet. Nye migrasjonsmønstre som har ført til gnisninger mellom kulturer og identiteter kan også ses som en konsekvens av miljøets forringing eller økonomiske prosesser som øker fattigdom og ulikhet… Folkemordet i Rwanda i 1994 kan ikke forstås fullt ut uten kjennskap til historien om kolonisering og postkolonial identitet, økonomisk nedgang og en befolkningsvekst som truer miljøets bærekraft.»

Eriksen skal lede en gruppe antropologer i arbeidet med å kartlegge ulike oppfatninger og reaksjoner på de tre nevnte problemområdene. Her er det ingen mangel på temaer. Hvordan responderer for eksempel en sårbar og tilsynelatende maktesløs befolkning på Grønland mot global oppvarming? Kan man se likhetstrekk mellom urfolk i Canada og nordmenn utover det at begge tradisjonelt sett har sterke bånd til naturen og at begge bor i økonomier som baserer seg på storstilt utvinning av fossile brennstoffer? Legger sør-koreanere og grekere som har mistet jobben etter felles økonomiske kriser skylden på de samme menneskene?

Konklusjonene som trekkes i Overheating vil være interessante for De Grønne. I vårt arbeidsprogram for kommende stortingsperiode står både utfordringene og mulighetene ved globaliseringen helt sentralt. Urettferdighet i internasjonal handel, fokus på bærekraftig utvikling, styrkede rettigheter for urfolk og ikkevold i internasjonal konflikthåndtering er eksempler på kjernegrønne temaer som også grenser til Eriksens forskningsprosjekt.

«Å kunne jobbe med Overheating-prosjektet i de fem neste årene er et fantastisk privilegium. Jeg håper det vil utgjøre et bidrag til verden, og ikke bare til antropologien», sier Eriksen.

Thomas Hylland Eriksen står på 7. plass på De Grønnes stortingsliste i Oslo. Blant andre profilerte kandidater på vår stortingsliste er biologiprofessor og prisvinner, Dag O. Hessen, tidligere generalsekretær i Islamsk råd, Shoaib Sultan, og aktiv samfunnsdebattant og informasjonsleder i Utviklingsfondet, Andrew Kroglund.

 

Les mer om Overheating-prosjektet på UiOs nettsider>>

 

Tekst: Kai Simon Yuen