Miljøpartiet De Grønne sikrer barna skolehager

Parselhage
Dyrking i byen er et fint tiltak for trivsel og miljø. Foto: Helene Gallis

 

Miljøpartiet De Grønnes forslag om at alle skoler fra 1-10 trinn i Oslo skal få tilgang til en skolehage, har fått tverrpolitisk oppslutning i bystyret.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått gjennomslag for at alle skolebarn i Oslo heretter får tilgang til en skolehage. Gjennom skolehagene får barna erfare at veien fra jord til bord kan være kort selv i byen, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet Det Grønne.

I dag er tilgangen til skolehagene forbeholdt bare 40 av i alt 171 skoler. Med bystyrets støtte vil både tilgangen til skolehagene og oppmerksomheten rundt bruken av skolehagene øke. Vedtaket er således et viktig skritt mot en opplevelse av Oslo som en grønn by.

Vedtaket faller også heldig sammen med at byrådet nå skal følge opp landbruksmeldingen, som blant annet inneholder kolonihager og skolehager. Dette vil kunne gi en helhetlig oversikt over hva som finnes og hva som må gjøres for at alle skolebarn skal få muligheten til å dyrke sin egen lille persille og gulrot.

– Det er nå viktig at vedtaket følges opp og at Oslo kommune aktivt går inn for å skaffe til veie områder som kan brukes til skolehager. Vi kommer til å følge opp utviklingen av skolehagene med argusøyne, slik at tilgangen til skolehagene for alle skolebarn i Oslo blir en realitet, sier Nissen.