Miljøpartiet De Grønne sår nye frø i Oslo bystyre

Bystyregruppa skaper nye grønne prosjekter for Oslo kommune. Under neste bystyremøte har De Grønne to private forslag oppe til behandling. I tillegg er fem nyutsprungne forslag sendt, mens flere forslag er underveis.

– Nytenkning, og et annerledes perspektiv på sakene, er noe av det vi skårer høyt på. Vi ser at de andre partiene ikke har den samme kreative tilnærmingen til miljøpolitiske saker som oss. Dette gir De Grønne et forsprang, sier Harald Nissen, vår bystyrerepresentant i Oslo.

Sakene som skal opp til behandling på neste bystyremøte er Sykkelhotell, SaltSmart og “Grønne hager på Grønmo”.

– Sakene har blitt utviklet dels fordi vi har hatt øyne og ører åpne og dels fordi medlemmer og andre har tatt kontakt med oss, sier Harald.

Her kommer en kort presentasjon av forslagene.

«Grønne hager på Grønmo»

Forslaget “Grønne hager på Grønmo” er et eksempel på at Miljøpartiet De Grønne er litt i forkant. Forslaget går ut på at Grønmo søppelplass, som skiskytingsarena under et eventuelt OL i Oslo skal etterbrukes til blant annet parsellhager, skolehager og gjenbruksstasjon i sommerhalvåret.

Fra søppelfylling til OL-arena for skiskyting til parsellhager?
Fra søppelfylling til OL-arena for skiskyting til parsellhager?

– For oss er det viktig å være føre var. Etterbruken av et eventuelt OL må derfor fastsettes allerede nå. Dersom et OL2022 skal bli bærekraftig, må etterbruken tas med i miljøregnskapet, sier Harald.

SaltSmart

Men ikke alle forslag er basert på nye ideer. Noen forslag er rett og slett en oppfølging av vedtak, fattet av bystyret. Forslaget om at Oslo kommunes vintervedlikehold skal utføres i tråd med anbefalingene til SaltSmart prosjektet, er en slik oppfølging.

– Vi ser jo at forslaget vårt om redusert saltbruk, som ble vedtatt i bystyret, ikke er fulgt opp. Sist vinter økte bruken av veisalt i Oslo med 40 prosent. For oss er derfor viktig å formulere nye forslag som bidrar til at byrådet gjør det de er pålagt å gjøre, sier Harald.

Sykkelhotell

Det tredje forslaget som står på sakskartet er sykkelhotell på Oslo S. I forslaget tar vi til orde for at det i forbindelse med oppgradering av Oslo S må etableres et sykkelhotell for pendlere og andre som sykler i indre by.

– Forslaget vårt om et sykkelhotell med tilhørende fasiliteter har blitt godt mottatt av Miljø- og samferdselskomiteen, noe vi selvsagt er veldig fornøyd med, sier Harald.

Andre forslag til behandling hos komiteene

Andre private forslag som er sendt inn til behandling hos bystyret er «Bedre kollektivtransport for Oslos vanskeligstilte», et forslag om å myke opp de strenge permisjonsreglene i skolen, «Oppretting av et hjelpesenter for smådyr» og «Bærekraftig gjenbruk av avfallsmateriell». Ikke minst så arbeider vi med et forslag om å gjøre kommunens investeringer fossilfrie. Et forslag som skal sikre Kværnerdalen gode lysforhold er også i anmarsj.

– Vi har i tillegg til disse prosjektene et par tre prosjekter på trappene som det er for tidlig å si noe om nå, sier Harald.

Forslag i samarbeid med andre partier

En viktig sak for Miljøpartiet er bevaring av grøntområdene i byen. I samarbeid med Arbeiderpartiet har De Grønne derfor sendt inn et privat forslag som ber byrådet om å komme med en plan for avvikling av de 16 midlertidige barnehagene som nå opptar grøntområder.

Vårt prinsipielle standpunkt er at regulerte grøntområdet ikke skal brukes til slike formål. Oslo kommune med bystyret i spissen må finne alternative løsninger.

– Vi ser det som naturlig at Oslo kommune foretar en grundig kartlegging av alternative lokaler i bydelen. Til enhver tid står det en rekke lokaler ledige. Dersom der er umulig å finne egnede lokaler i bydelen, må man også kunne se etter lokaler i andre bydeler, sier Nissen.

Miljøpartiet samarbeider sist men ikke minst også med Rødt om et forslag om bedre helsetilbud for ME-syke.

– Vi har store ambisjoner om å få utkvittert det vi lovet under valget i 2011. Tiden er knapp, men vi jobber hardt og målrettet, noe som vil være en stor styrke for oss under valgkampen 2015, avslutter Harald.