Miljøpartiet De Grønne i Oslo sikter mot Stortinget


Lørdag 25. februar gjennomførte Miljøpartiet De Grønne i Oslo sitt største årsmøte noensinne, med 100 påmeldte, en dobling fra 2011. Dette gjenspeiler medlemsveksten, som fra 2010 til 2011 var på hele 80 prosent.

Cecilie Flaatin (36) ble valgt som ny leder. Flaatin jobber som rådgiver for forskning og utvikling ved Norges Musikkhøyskole, og er bosatt på Smestad i Oslo.

– Vi har ambisjoner om å vokse oss helt inn på Stortinget, sier leder Cecilie Flaatin. Det trengs et løsningsorientert parti som søker å danne brede allianser på tvers av de politiske blokkene.

Flaatin trekker frem årsmøteuttalelsen om Munch-Museet i Oslo som et eksempel.

– Vårt primære standpunkt er at vi ønsker et nytt museum på Tøyen, men dersom det er nødvendig at vi støtter et annet alternativ for at et nytt Munch‐museum kan bli realisert åpner vi for dette i forhandlinger.

Det blir opp til Oslo MDG sin bystyregruppe å gjøre årsmøtevedtaket til realitet. I fjorårets lokalvalg fikk MDG 2,5 prosent i hovedstaden og én representant i Oslo-bystyret – partiet manglet bare 70 stemmer på å få ett mandat til, noe som også kunne avgjort saken om nytt Munch-museum. Dette gjør leder Cecilie Flaatin optimistisk i forhold til stortingsvalget i 2013.

– Med den veksten vi opplever nå, er det i høyeste grad mulig å nå de 3,7-3,8 % som trengs for å få et mandat fra Oslo. Jeg tror Norge er klar for et nytt, grønt parti, sier Flaatin.

 

Cecilie Flaatin

Cecilie Flaatin (36) er født og oppvekst på Akkerhaugen i Telemark, nå bosatt på Smestad i Oslo. Flaatin har utdannelse i kulturformidling og organisasjonspsykologi, en kombinasjon som også hennes lederstil bærer preg av. Hun jobber til daglig som rådgiver for forskning og utvikling ved Norges musikkhøgskole hvor hun har vært ansatt de siste fire årene. Før dette var hun ansatt ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen hvor hun jobbet med internasjonalisering og forskningsadministrasjon. Cecilie Flaatin har vært styremedlem i Oslo MDG siden februar 2011 og var økonomiansvarlig frem til oktober 2011 da hun overtok som styreleder. Hun er også medlem av bystyregruppen til Oslo MDG som 3. vara til bystyret.