Miljøpartiet de Grønne fremmer forslag om sykkelhotell på Oslo S

sykkel 2Miljøpartiet De Grønne fremmer et forslag om at det etableres et sykkelhotell på Oslo sentralbanestasjon som kan imøtekomme folks behov for sikker sykkelparkering i Oslo

I områdeplanen for Oslo S ble det vedtatt som delmål 12 at ” Ny bussterminal skal plasseres i god kontakt med hovedgatenettet og andre kollektivmidler. Overgang mellom de ulike kollektive transportformene skal være kort, enkel og trygg.” Vi mener at et sykkelhotell kan imøtekomme intensjonen om å gjøre overgangen mellom ulike trafikantgrupper smidigere.

Et slikt sykkelhotell vil være et tilbud til både togreisende og folk som bruker byen langs eksisterende sykkelruter. Sykkelhotellet kan syklene parkeres trygt og tørt. Det kan også inneha fasiliteter som tilgang til et sykkelverksted, sykkelpumper, verktøy, ladestasjoner for elsykler og så videre. Et slikt sykkelhotell kan være aktuelt flere steder i Oslo, men kanskje først og fremst trafikknutepunktet Oslo S.

Forslag til vedtak:

I det videre arbeidet med utviklingen av Oslo S skal sykkelhotell innarbeides.

Les mer om sykkelhotell her og her

Les positivt svar fra Byråden for miljø og samferdsel her