Miljøpartiet De Grønne ber bystyret gripe inn for å hindre rivingen av Borgen Kulturhus i Bjørvika

 

Foto: Tharaniga L. Rajah

 

Jernbaneverket har meldt at de vil stenge kulturhuset Borgen i Bispegata 12 førstkommende mandag og starte forberedelser til riving. Borgen har fungert som arbeidsplass og tilholdssted for for profesjonelle kunstnere i over 20 år.

– Det både unødvendig og forhastet å kaste ut kunstnerne allerede nå, sier bystyrerepresentant Harald A. Nissen fra Miljøpartiet De Grønne.

Nissen peker på at saken om Follobanen fortsatt er under utredning og at det kan dukke opp alternative trasevalg som vil innebære at Bispegata 12 ikke må rives.

– Vi ber byråden gå i dialog med Jernbaneverket for å se om det fortsatt finnes muligheter for å ta vare på Borgen. På bakgrunn av dette har vi fremmet et forslag om å nedlegge et midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen i påvente av klarere svar fra Jernbaneverket, uttaler Nissen.

MDG får støtte av Matti Lucie Arentz i Gamle Oslo Venstre.

– Borgen ligger i et geografisk og kulturelt knutepunkt mellom den nye Bjørvikabyen og den historiske gamlebyen. Med industriell arkitektur skaper bygget en sammenheng mellom det moderne og det historiske miljøet.

Saken om Follobanen er fortsatt ute på høring, Bydel Gamle Oslo behandlet høringssaken torsdag 13.september og kom med flere ankepunkter med tanke på Borgen og andre forhold knyttet til hvordan Follobanen skal legges gjennom bydelen.