”Miljøombud” med rett til å spørre

Oslo rådhus. Foto av  Eric The Fish (Creative Commons)
Oslo rådhus. Foto av Eric The Fish (Creative Commons)

Som bystyrerepresentant for De Grønne taler Harald Nissen miljøets sak på rådhuset i Oslo. På sett og vis er han en ”miljøombudsmann”, et talerør for byens grønne verdier. Ett av redskapene han bruker er å stille byrådet kritiske spørsmål. 

– Det å stille spørsmål til byrådet, er en fin måte å utøve politisk påvirkning på. Gjennom spørsmålene kan vi påpeke svakheter, etterspørre handling og være kritiske. Spørsmålsstilling er dessuten en måte å sikre at miljøpolitiske saker blir satt på agendaen, sier Nissen. For Nissen stiller mer enn gjerne spørsmål til byrådet om aktuelle politiske saker. I fjor ble det stilt 32 skriftlige og 8 muntlige spørsmål. I år er målet å komme opp i 40 stilte spørsmål.

Hittil i år er det stilt spørsmål om så forskjellige saker som salting, overvann, revidert småhusplan, ny Montessori skole, fremdrift av sykkelvei, dukketeater på Hovedøya og naturisbaner.

 Akkurat nå har bystyregruppen stilt spørsmål ved byrådets overvannshåndtering.  Med klimaendringene, et endret trusselbilde og gammel infrastruktur, er behovet for god overvannshåndtering stor. Dagens planer er ikke gode nok, noe som kan være til fare for både miljø, helse og sikkerhet. MDG ønsker derfor at fakta om Oslos overvannshåndtering kommer på bordet og at planer legges frem.

Ved å sette likhetstegn mellom rollen som politiker og ”miljøombudsmann”, understreker Nissen viktigheten av å være et miljøpolitisk talerør også for enkeltpersoner og grupper utenfor rådhuset. Bystyrearbeidet dreier seg først og fremst om kommunal- og lokalpolitikk. Lokale saker med relevans for Oslos innbyggere står derfor sentralt. Sykkelstier og skøytebaner er eksempler på slike lokalpolitiske saker. Miljøengasjerte enkeltpersoner og grupper der ute kan gjerne komme med spørsmål.

–          Også enkeltpersoner og bydelslag kan stille spørsmål til byrådet gjennom bystyrerepresentanten. Ved å ta opp lokale saker med byrådet, har MDG en direkte påvirkningskraft. Ved at flere har øyne åpne for aktuelle saker, kan vi sikre at vi får satt viktige miljøpolitiske saker på agendaen.  Slik kan privatpersoner så vel som grupper delta med politiske innspill, sier Nissen.

Et litt artig eksempel på en lokalpolitisk sak er skøytebaner. I følge Bymiljøetatens hjemmeside var kun fem av 23 skøytebaner islagte i begynnelsen av januar i år. Miljøpartiet stilte derfor spørsmål om hvorfor så få baner hadde is? Kunne det ha noe med privatiseringen av Friluftsetaten å gjøre? Svaret MDG fikk var at dette ville bystyret spørre Bymiljøetaten om. To uker etter at spørsmålet ble stilt, var alle skøytebanene islagte.

–          Vi ser det som vår oppgave å ivareta både større og mindre saker som har med miljøet å gjøre. Skøyteissaken er en liten sak i det store bildet, men har ført til at mange barn har kunnet glede seg over en skøytebane i sitt nærområde. Dette er viktig for at barna skal kunne utøve mer fri lek ute, noe som er bra både for helsen og trivselen.

Dersom du har forslag til saker som det kan være aktuelt å stille spørsmål om til byrådet, kan du kontakte Harald A. Nissen nasjonal talsperson og bystyrerepresentant for MDG i Oslo, tlf 992 70379.