Medlemsmøte

 

Foto: Tharaniga L. Rajah

Oslo MDG har gleden av å invitere både nye og gamle medlemmer til medlemsmøte. Vi tar sikte på å arrangere disse annenhver måned fremover med et omtrentelig fast innhold som omfatter intro til partiet, orientering fra sentrale utvalg, ev andre partiledd som fokusgrupper, noe politisk diskusjon etterfulgt av sosial sammenkomst.

Den 12.september ser programmet slik ut:

Innledningsvis vil vi presentere partiet og grønn ideologi – denne bolken er spesielt myntet på dere som er nye i partiet ( 30 min).

For de som allerede kjenner partiet er det mulig å komme18:30 – da vi vil fortsette med orientering fra Bystyret/Oslo-styret/ Bydelsutvalg.

Også denne gangen står revidert prinsippgrogram for MDG på programmet. 2.versjon er nå ute på høring hos alle fylkes- og lokallag, og vi ønsker at flest mulig deltar i denne viktige diskusjonen. Alle har fått siste utkast til revidert prinsippprogram tilsendt per epost.

Velkommen!