Medlemsmøte mandag 30. mai

Mandag 30. mai avholder Oslo MDG et medlemsmøte. Formålet med møtet er å vedta partiets Oslo-program for perioden 2011-2015.

Medlemsmøte avholdes kl18:00 i Miljøpartiet De Grønnes kontorlokaler i Karl Johans gate 6B! Alle medlemmer er naturligvis hjertelige velkommen. Påmelding gjøres her: http://doodle.com/wbtb8u6fsus6xvf3.

Facebook-event: http://www.facebook.com/event.php?eid=181580885225316

Sakspapirer:
Innkalling (pdf)
Forslag til dagsorden (pdf)
Forslag til forretningsorden (pdf)

Om programmet:
Det endelig program forslaget er nå sendt ut til medlemmene per epost. Flere versjoner av programforslaget har vært ute til høring blant medlemmene siden høsten 2010. Medlemsmøtet er suverent i å bestemme hvilke saker programmet skal inneholde, men for at eventuelle endringsforslag skal kunne følges opp på en god måte, ber vi om følgende:

1. Hvis mulig, sendes eventuelle endringsforslag til styret på forhånd, slik at behandlingen kan forberedes godt. Endringsforslag skal sendes til vidar.hillesland@mdg.no.

2. Alle endringsforslag begrunnes, og forslagsstiller bør også redegjøre for hvordan forslaget kan påvirke – eller komme i konflikt med – andre deler av Oslo-programmet eller partiets nasjonale program.

3. Ved forslag til endrede formuleringer, bør forslagsstillere være forberedt på at disse ikke blir gjenstand for omfattende debatt i møtet – og at de blir oversendt redaksjonskomiteen for endelig behandling.

Vel møtt!