MDGs Oslobudsjett for 2013

Bystyresalen i Oslo Rådhus. Foto: Kjetil Bjørnsrud/Creative Commons

Bystyregruppen la denne uken frem MDGs budsjett for 2013. Dette er noen av de viktigste sakene:

– Opprettelse av en ny boligstiftelse for å avhjelpe boligmangelen og dempe prisveksten på boliger
– Økte bevilgninger til kjøp av transporttjenester i kollektivtrafikken
– Økte bevilgninger til hovedsykkelveinettet
– Styrking av Byantikvaren
– Etablering av ReMida – senter for kreativt gjenbruk