MDG vil ha skjerming av sykkelfelt

 

«Dårlig brøyting er hovedårsaken til at folk setter bort sykkelen om vinteren»[1], uttalte Aud Tennøy, sykkelforsker ved Transportøkonomisk institutt i fjor vinter. Publikumsundersøkelsen 2014 viser at 79 prosent er misfornøyde med vinterdriften av Oslos sykkelveier[2].  

Bystyrerepresentant Harald Nissen er opptatt av de gode løsningene og stiller spørsmål til byråd Guri Melby om det kan la seg gjøre å sette opp skjerming mellom veibanen og sykkelfeltet langs noen av veiene i hovedsykkelveinettet. Aktuelle strekninger for dette kan være Mosseveien og Drammensveien. Slik skjerming vil forhindre snøføyk fra å komme over fra veibanen og inn på sykkelfeltet.

Tilfredsstiller ikke Oslo kommunes egne standarder.

I egen byrådssak[3] om vinterdrift på kommunens veier, skriver byrådet at Oslo kommune ikke overholder egne standarder for vedlikehold på sykkelveiene. Ettersom de fleste sykkelfeltene ligger langs hovedveier, skal disse holdes snø- og isfrie største delen av vinteren.

Blåser snø inn i sykkelfeltene

Oslo kommune forklarer det dårlige vedlikeholdet med at sykkelfeltets plassering i veibanen gjør det spesielt utfordrende å drifte sykkelfeltene ettersom tyngre og raskere trafikk i kjørebanen blåser snø inn i sykkelfeltene. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor å undersøke mulighetene for oppføring av skjerming mellom bilvei og sykkelfelt.

Bedrer også luftkvaliteten

En slik skjerming kan forhindre at snøføyk blåser fra veibanen over i sykkelfeltet. Skjermene vil også bedre luftkvaliteten for de syklende, forhindre at brøytemasse blir liggende i sykkelfeltet, dempe luftpresset fra bilene og skjerme både boliger og natur for forurensning fra bilene.  


[1] Aud Tennøy, sykkelforsker ved Transportøkonomisk institutt. Ditt Oslo 28.01.2013

[2] Publikumsundersøkelsen 2014

[3] Byrådssak nr. 130/14