MDG vil ha fart på klimatilpasningen

Foto: Monica Løvdahl


Miljøpartiet De Grønne ønsker at Oslo Kommune skal bli europas grønne hovedstad og  foreslår grønne tak som et klimatilpasningstiltak.

– Vi må ta inn over oss at vi kommer til å få våtere somre og intens nedbør som en følge av klimaendringene, sier Harald A. Nissen, bystyrerepresentant for MDG i Oslo

I Oslos byøkologiske program har man vedtatt å jobbe for å redusere klimagassutslipp og forbedre det biologiske mangfoldet. Grønne tak vil ikke bare hjelpe på dette, men også gi flere grønne rekreasjonsområder for befolkningen. MDG vil ha mer fart på dette arbeidet.

– Klimaendringer og befolkningsvekst er to av Oslos største utfordringer i årene som kommer. Grønne tak er en måte å bringe natur og by sammen på. Grønne tak kan holde på økte vannmengder, og slik avlaste byens kloakkanlegg og hindre oversvømmelser. I tillegg gir grønne tak bedre luftkvalitet og energibesparelser, sier Nissen.

Oslo MDG mener kommunen må satse langt mer ambisiøst på grønne tak. København har til sammenligning vedtatt at alle nybygg med takhelning på mindre enn 30 grader skal ha grønne tak, og at man ved renovering av eksisterende bygg skal prioritere grønne tak. København regner med at de har et potensial til å dekke 325.000 m² med grønne tak innen 2015.

Miljøpartiet De Grønne foreslår at Oslo skal følge i Københavns fotspor.