MDG vil ha ballprosjekt ut av byråkratinettet

Foto: Mikkel Storm Glomstein

Et streetbasketprosjekt for ungdom støver bort i Oslo Rådhus. Prosjektet som er innvilget 500 000 kroner ligger urørt mot slutten av budsjettåret 2012.

Miljøpartiet De Grønne er bekymret for at prosjektet Oslo Street Basket Project ikke får se dagens lys. Prosjektet med vedtak fra 2011 er klart for realisering, men ingenting skjer. Slik saken står nå er det ingen synlige hindringer for at prosjektet kan igangsettes før årets slutt.

– I denne saken ligger alt til rette for den praktiske gjennomføringen av prosjektet, både budsjettmessig og planmessig. Det at byråd Elvestuen ikke er i stand til å sette vedtak som dette ut i livet er svært uheldig for lokalpolitikken, sier MDGs talsperson Harald Nissen.

Kristin H. E. Moe, basketmamma og initiativtaker til Street Basket Project fortviler over at ingenting skjer. Hun har gjentatte ganger forsøkt å kontakte de ansvarlige, men sendes bare på rundreise i byråkratiets korridorer.

– Vi har fulgt opp på alle mulige måter, men det er alltid noe som gjør at resultatene uteblir. De unge ser dette, noe som gjør at de snart mister troen på politikere.

På spørsmålet fra Miljøpartiet De Grønne om hvorfor prosjektet ikke igangsettes, gir ikke Elvestuen noe godt svar. I stedet viser han til at Bymiljøetaten har arbeidet fortløpende med alternative plasseringer av basketnett når en plassering har vist seg vanskelig å gjennomføre. I denne prosessen har det vært kontakt med Oslo Street Basket Project, hevder han.

– Det stemmer ikke at vi er delaktig i denne prosessen, sier Kristin Moe. Tvert i mot, vi får ikke kontakt med de ansvarlige til tross for mange forsøk. Vi visste ikke en gang at det var innvilget penger til prosjektet. Vi er takknemlige for at Miljøpartiet tar denne saken på alvor på vegne av byens ungdom.

Moe understreker at street basket ikke vil påføre Oslo kommune store utgifter. Sporten er populær i de fattigere bydelene i storbyer som New York, Kuala Lumpur, Havanna og Paris. Den er ofte spontan, inkluderende og er preget av en “fair play” kultur. Street basket får unge opp av sofaen, hevder hun. Så hva i all verden venter man på? Basketballen ut av byråkratinettet, nå!