MDG støttet verdig avvikling av palestinerleir

Foto: Mikey Wally

Den nylig avviklede palestinerleiren fikk en verdig avslutning mye takket Miljøpartiet De Grønnes arbeid i byutviklingskomiteen.

 

Verdig avvikling

Den 6. september ble den seksten måneder gamle palestinerleiren utenfor Jacob kirke i Oslo formelt avviklet. Både leiren og kirken ønsket at leiren kunne stå lenger, men kommunen sa nei og ville pålegge Kirkelig fellesråd en daglig tvangsmulkt dersom leiren ikke ble fjernet.

– Vi i Miljøpartiet syntes det var for galt at leiren skulle avsluttes med mulkt og politiaksjon, sier Miljøpartiets talsmann Harald Nissen.

Miljøpartiet jobbet derfor frem en avtale i byutviklingskomiteen om at palestinerne skulle få nødvendig tid til å avvikle leiren på en verdig måte. Noe som nå har skjedd.

Takknemlig

Nissen er takknemlig for Oslo kommunes villighet til å jenke seg i saken og sier at han er glad for at en politiaksjon ble forhindret da dette ville ha vært til belastning for de involverte. Det er videre godt at leiren ble avviklet uten konflikt ettersom Oslo kommune frem til nå har vært velvillig innstilt ved å tillate palestinerne å oppholde seg på tomten.

Markering

Leiren som har huset 20 papirløse asylsøkere fra Palestina har vært en markering mot behandlingen av palestinske flyktninger i Norge. Videre har den satt fokus på FN-stridige deportasjoner til de okkuperte palestinske områdene og forholdene palestinske flyktninger flykter fra.

Ny organisasjon: Palestinerleir

Selv om leiren nå er formelt avsluttet så fortsetter de palestinske demonstrantene sitt arbeid for rettferdig behandling av palestinske flyktninger. 17 september etablerer støttespillere og palestinerne en ny organisasjon ved navn Palestinerleir.