MDG hedret frivillige i Oslo Rådhus

Frivillige oslo rådhus

Som en anerkjennelse for sin frivillige innsats, fikk 225 eldre overrakt en frivillighetsmedalje av ordfører Fabian Stang i dag den 14. april. 

Et slikt festmøte, hvor de frivillige hedres, styrker frivillighetsarbeidet.  Det er derfor bra at ordfører Fabian Stang gir frivillighetsarbeidet en anerkjennelse. Vi må likevel ikke glemme at byrådet i budsjettet for 2015 foreslo 5.5 millioner kuttet i støtten til frivillighetsarbeidet. Eksempler på organisasjoner som fikk kutt er Boligjuridisk rådgivning, Fattighuset, Kirken bymisjon, Demensforeningen og Gatejuristen.

Frivillighet er en ressurs for samfunnet og et vinn, vinn, også fordi den frivillige blir gladere og gjerne opplever en positiv helseeffekt. Samtidig skaper frivillige innsats bedre nærmiljøer, reduserer ensomhet og utfører viktige samfunnsoppgaver, gjerne innen omsorg.  Frivillighet basert på medmenneskelighet er på mange måter selve limet i samfunnet vårt.

De senere årene har færre drevet med frivillig arbeid enn tidligere. Norge som samfunn og norske verdier er mye bygget på frivillighet. Det er derfor uhyre viktig at de frivillige ikke bare hedres under festmøter, men at frivillig innsats også gjenspeiles i budsjettene til Oslo kommune.