MDG gjør det lettere å velge vegetarisk i Oslo

Foto: Monica Løvdahl

Miljøpartiet De Grønne vil gjøre det lettere å spise mindre kjøtt i Oslo. 26. september ble MDG-forslaget om Kjøttfri mandag ved kommunens kantiner behandlet i Oslo bystyre.

– Å spise mindre kjøtt er bra for både klimaet og for helsen sier Hanna E. Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne.

Grunnen til dette er at det krever mindre å produsere grønnsaker enn kjøtt. Så mye som 25 prosent av klimagassutslippene skjer i landbruket. Det er hovedsaklig dyrkning av kraftfór og gress til storfe og fe som står for disse utslippene. I tillegg slipper dyrene ut metangass, som har 20 ganger sterkere effekt enn CO2.

Forslaget er behandlet av finanskomitéen, som ønsker at byrådet skal tilrettelegge for vegetariske valgmuligheter i kommunens kantiner. Dette forslaget ble vedtatt.

– I Sverige er kjøttfri mandag allerede vanlig praksis i mange kommuner. Selv om bystyret ikke gikk inn for vårt opprinnelige forslag, er vi veldig fornøyd med at det blir lettere å spise  mindre kjøtt, sier Marcussen.

Mye forskning viser at det er bra for helsa å kutte ned på rødt kjøtt. Rødt kjøtt er både knyttet til tarmkreft og hjerte og karsykdommer. Kjøttfri mandag startet i USA i 2003 og har blitt en internasjonal bevegelse, hvor Paul “Macca” McCartney er en av de store forkjemperne.