Majobo informasjons – og inspirasjonskveld

MAJOBO-prosjektet (mat og jord der du bor) er et nasjonalt løft for økologisk dyrking i eget nærmiljø. Vi bygger et nettverk av erfarne og uerfarne kjøkkenhage-helter for å øke bevisstheten om kortreist og økologisk mat og inspirere til dyrking i byen.

Vi inviterer til en informasjons- og inspirasjonskveld hvor du kan møte andre øko-interesserte folk, og lære om bl.a:

-Fruktdugnad; samfunnsnyttig bruk av byens frukt og bær
-Økologiske frø; hvor kommer de fra og hvorfor er de så bra?
-LED-teknologi for å dyrke innendørs
-Kjøkkenhager og matskoger for terapi og læring
Tid: 27/3 kl 18:30, Sted: Galleri 31B, Grønlandsleiret 31B, Oslo