Landsmøteresolusjoner peker ut viktige arbeidsområder

Flere av resolusjonsforlagene som fylkeslaget i Oslo sto bak, ble vedtatt under årets landsmøte.  Resolusjonene er:

– Grønn innovasjon og grønne arbeidsplasser nå!
– Framtidsombud
– Norge trenger en klimalov
– Norge trenger et helgrønt parti
– Stopp innkjøpene av angrepsfly!

Resolusjonene kan leses i sin helhet på http://www.mdg.no/resolusjoner/