La oss ha svømmeopplæringen utendørs!

Oslo_Rådhus

Som et innspill til den såkalte bademeldingen som var oppe til behandling i bystyret onsdag 18. juni, foreslår Harald Nissen at det legges til rette for utendørs svømmeopplæring i Oslo.

Miljøpartiet De Grønne vil at det skal opprettes pilotprosjekter ved et par utvalgte skoler i byen for å høste erfaringer med svømmeopplæring i saltvann og i byens mange ferskvann.

Nesten alle drukningsulykker skjer ute i kaldt vann og det er flest svømmedyktige som drukner. Dette skyldes sjokket man får av det kalde vannet som gir panikk. En god måte å bedre svømme og selvbergingsdyktigheten på er derfor å øve på å oppholde seg i kaldt vann utendørs.

Innendørs svømmeopplæring vil fortsatt ha sin selvskrevne plass i svømmeopplæringen og som rekreasjonsaktivitet. Utendørs svømmeopplæring kan gi store gevinster som forebyggende tiltak mot drukningsulykker.

Forslaget er utarbeidet av Stig Rygh- Johansen på vegne av bystyregruppa i Oslo.