Kunnskapsløst fra Fyhn

Harald A. Nissen 1. kandidat Oslo MDG
Jarle Fagerheim 7. kandidat Oslo MDG

Den internasjonale kommisjonen som foreslår å avkriminalisere bruk av narkotika vet ikke hva de snakker om, hevder politimester Truls Fyhn i Dagbladet 2. juni. Men det er Fyhn selv som demonstrerer en skremmende kunnskapsløshet. Slik uviten er årsaken til at svært syke mennesker dør i en politisk skapt behandlingskø.

Vi vet en god del om konsekvensene ved avkriminalisering. Da Portugal la om politikken i 2001 til 2006, gikk antallet ungdomsskoleelever som rapporterte å ha prøvd narkotika ned med fra 14,1 til 10,6 prosent, nye HIV-tilfeller gikk ned fra 1400 til 400, og antall overdosedødsfall ned fra ca. 400 til 290 årlig.

Vi vet også mye om hva slags behandling som virker for heroinavhengige. En stor internasjonal studie, «Drug Policy and the Public Good», framholder behandling med erstatningsmedisin (f.eks. metadon og subutex) som svært virkningsfull. I Norge er slik behandling kun tilgjengelig gjennom legemiddelassistert rehabilitering (LAR), et tungrodd system med høy terskel, lang ventetid og betydelig frafall. Konsekvensen blir at syke mennesker får sine liv forværet eller avkortet.  Land som Frankrike og Sveits kan vise til kraftig nedgang i antallet narkotikarelaterte dødsfall etter at terskelen for slik behandling ble fjernet. I Zürich, som dessuten har innført behandling med heroin som et tilbud til de tyngste brukerne, gikk antallet nye heroinbrukere ned med 82 % fra 1990 til 2002.

Ingenting tyder på at en kontrollert, forskningsbasert avkriminalisering av narkotika vil føre til noen eksplosjon i bruken. Derimot vil vi kunne flytte betydelige ressurser fra politi til helsevesen og sosiale tiltak, og avlaste rettsvesenet og fengslene kraftig. I fjor gjaldt hele 19 % av straffereaksjonene i Norge bruk og besittelse av mindre mengder stoff.

Blant dem som har opplevd skyggesiden av dagens politikk på nært hold, er kommisjonsmedlemmene César Gavria, Ernesto Zedillo og Fernando Cardoso – tidligere presidenter i henholdsvis Colombia, Mexico og Brasil. Dette er land hvor kampen mot narkotika har eskalert til full krig. Det viser med all tydelighet hvor galt det kan gå når vi bekjemper samfunnsproblemer med midler som ikke virker.

Vi må handle nå, konkluderer kommisjonen. En narkotikapolitikk som virker er ikke en sak for teoretisk og intellektuell debatt – det er en av de store politiske utfordringene i vår tid. Miljøpartiet De Grønne ønsker å ta forskningen på alvor og legge om kursen.

Også publisert i Dagbladet 07.06.2011