Klimabarometeret: Klimainnsatsen må fordobles

TNS Gallup presenterteRasmus Hansson, Foto_Monica Løvdahl i dag resultatet av det sjette av sitt årlige Klimabarometer. Det viser at bare 18% av oss mener klimaendringene er den viktigste utfordringen Norge står ovenfor. 68% forventer mest miljøpolitiske resultater fra Regjeringen, likevel mener bare 8% at regjeringen har lykkes med klimapolitikken sin.  

– Både rød og blå blokk driver klimapolitikk når de må og lar være når de kan. Dette forstår folk, og er grunnen til at velgerne setter klima ‘på vent’, sier Rasmus Hansson – stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

Norske klimagassutslipp har ligget stabilt de siste årene til tross for 20 år med klimaforhandlinger og klimapolitikk. Over 40% av velgerne sier det har liten betydning hvilke parti som sitter i regjering for norsk klimapolitikk. Den sittende regjeringen får karakteren tre for arbeidet.

– Begge sider av det politiske landskapet i Norge domineres av klimafiendtlige storpartier med mindre miljøpartier på slep. Resultatet blir at klimasaken drukner uansett stortingsflertall. Hadde de miljøpartiene SV, V og KrF ment alvor med sitt miljøengasjement, hadde de gått sammen om en grønn blokk på Stortinget. Dessverre ser det ut til at klimaet taper til fordel for blokkpolitikk, avslutter Hansson.