Ja til Munch – ja til Tøyen

 

 

 

 

 

 

 

 

I saken om Munch-museum er det to hensyn som er viktige for Miljøpartiet De Grønne. Det ene er å få bygget et nytt Munch-museum, det andre er å sikre en positiv utvikling for Tøyen.

Dagens politiske virkelighet gjør det vanskelig å få til noen av delene hvis ikke opposisjonen i bystyret er villige til å se på de to hensynene hver for seg.

Vårt valgprogram forpliktet oss til å arbeide for et nytt Munch-museum på Tøyen. I fjor var vi derfor del av bystyreflertallet som stoppet Lambda og vedtok utredning av nytt museum på Tøyen og Nasjonalgalleriet. Prosessen siden har gjort det klart at valget vil stå mellom nytt Munch-museum et annet sted enn på Tøyen, eller at det ikke bygges nytt Munch-museum i det hele tatt.

Mellom de to valgene er det viktigste å få på plass et nytt museum som tar skikkelig vare på Munchs kunst.

I Oslo bystyre er FrP på vippen i denne saken. Det er ikke flertall for nybygg hverken på Tøyen eller i Bjørvika. 28 representanter (H, V og Krf) ønsker Bjørvika, 27 representanter (Ap, SV, Rødt og MDG) ønsker Tøyen, mens FrP ønsket å få utredet Nasjonalgalleriet. Med andre ord er både Tøyen- og Bjørvika-alternativene avhengige av at FrP velger å støtte dem, samme parti som ved flere anledninger har gitt tydelig uttrykk for at de ikke ønsker å bruke midler på et museum som er Munchs kunst verdig.

Derfor vedtok Oslo MDGs årsmøte i februar at vi er villige til å stemme for at et nytt Munch-museum legges et annet sted enn på Tøyen, dersom bystyret samtidig går inn for at Tøyen på andre måter får en positiv byutvikling og ikke tappes for kulturinstitusjoner. Det tror vi det finnes politiske vilje til i bystyret, hvis det samtidig innebærer at historien om nytt Munch-museum får en lykkelig slutt.

Miljøpartiet alene flytter ikke flertallet, men vi håper at flere av de andre partiene også er villige til å revurdere sine standpunkt i denne saken. Det er nå det finnes et stort flertall i bystyret for at vi skal bygge nytt Munch-museum. Det eneste partiet mot er FrP, som ikke lenger bør få lov til å trenere en så viktig kulturinstitusjon ved å spille på uenighetene om lokalisering.