Informasjon fra nominasjonskomiteen

Vi begynner å nærme oss en innstilling til en veldig spennende Stortingsliste som vi håper vil være med å sikre oss en plass,- eller to, på Stortinget i 2013.

Arbeidet med å sy sammen listen har vært, og er, en spennende og krevende prosess. Vi har fått mange gode forslag fra medlemmer og lokallag på personer både i og utenfor partiet. Vi har valgt å gjøre grundig arbeide for å sikre at det er de beste personene som skal representere oss. Nå begynner vi å se frem til å legge frem vår innstilling

1. november vil vår innstilling til Stortingslisten 2013 legges frem for lokallagslederne, som oppfordres til å drøfte innstillingen blant sine medlemmer. 15 november innkalles medlemmene i Oslo til nominasjonsmøte. Sett av datoene allerede nå, møteinnkalling kommer i god tid!

Dersom du har spørsmål til nominasjonskomiteen, kan du kontakte leder Siv Endresen (mobil 91 88 91 47 eller e-post siv.endresen@gmail.com).