Ikke et skikkelig taktskifte

Foto: Helle Bakke

Miljøpartiet De Grønne hadde håpet på en langt mer ambisiøs miljøpolitikk i Byrådets budsjettforslag. MDG ønsker mer sykkel og mindre bil i indre by.

Oslo MDG er skuffet over satsingen på sykkel i Byrådets budsjettforslag. Byrådet ønsker å bruke 0,5 mrd på sykkelsatsing i perioden 2013-2016. Partiet hadde imidlertid håpet på mer med Venstre som en del av Byrådet.

– Vi er skuffet. Byrådet burde ha satt opp tempo betraktelig på ferdigstillingen av hovedsykkelveinettet. Hovedsykkelveinettet er bare et minimum av hva som kan forventes av en seriøs sykkelsatsing. Dette innebærer ikke et skikkelig taktskifte, sier Harald A. Nissen, bystyrerepresentant for Oslo MDG.

Nissen håper nå på høyere ambisjonsnivå når Byrådet skal utarbeide ny sykkelstrategi i 2013.

Vi trenger langt større visjoner for sykkelsatsing om vi tenker på miljø. Sykkelsatsingen i dette budsjettet er kun ambisiøs dersom vi sammenligner med den fullstendig fraværende satsingen det har vært på sykkel tidligere i denne byen. Vi må begynne å regne sykkel som et viktig transportmiddel for at dette skal endres, sier Nissen.

Oslo MDG er mener heller ikke kollektivsatsingen er god nok.

– Byrådet sier det er sentralt å sikre at fremkommeligheten for kollektivtrafikken bedres, men sier lite i budsjettet om tiltak for at dette faktisk skal skje, sier Hanna E. Marcussen i Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe.

Trikken hadde en gjennomsnittlig reisehastighet på bare 15,6 Km/t i 2011.

– Dette er altfor lavt og hovedproblemet er at Byrådet ikke er villige til å prioritere bort noen av de andre transportmidlene for at trikker og busser skal komme seg frem, sier Marussen.

Hun mener det er nødvendig å prioritere vekk biltrafikk for å fortsette den positive trenden med at flere reiser kollektivt.

– Bedre fremkommelighet vil øke kapasiteten. Det er derfor trist å se at Byrådet har senket ambisjonene fra økonomiplanen i fjorårets budsjett. Der ville de bruke 127,5 millioner til kollektivprioriteringer i 2013, nå har de redusert dette til 63 millioner, sier Marcussen.

Hun mener at dette tyder på at Byrådet ikke prioriterer å finne nok prosjekter som kan øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

– I en by som vokser raskt er det ikke plass til alle transportmidler på en gang, da blir vi nødt til å prioritere bort de mest plasskrevende og forurensende. Det er jeg ikke overbevist om at Byrådet er villige til å gjøre, sier Marcussen.

Nissen mener også at byrådspartiene skrur ned idrettsambisjonene i Oslo. Han mener at tiltakene som finnes i Byrådets forslag til budsjett 2013 ikke gjenspeiler at idretten står for den største delen av frivilligheten i Oslo.

– De satser mye på skole, men glemmer folkehelseaspektet for unge. Unge må få større mulighet til fri fysisk aktivitet. Særlig i indre by hadde vi forventet at Byrådet hadde satset mer på kompakte idretter, som skating og streetbasket, sier Nissen

Nissen hevder at det eneste området han kan se at Byrådet har visse idrettsambisjoner er på kunstgressbaner og skytebane.

– Dette blir for lite ambisiøst med tanke på de utfordringene vi står overfor med å sikre folkehelsen til den oppvoksende slekt, sier Nissen.