Hvorfor Miljøpartiet De Grønne?

Foto: Adam Billyeald

Vi ønsker å fremme en praktisk gjennomførbar politikk. Oslo klarer seg godt uten enda et parti som overbyr de andre partienes løfter om økte bevilgninger til alle formål. Gi Oslo et modig parti – og byen vår en ny retning.

Miljøpartiet De Grønne i Norge er en del av et globalt nettverk, deriblant European Green Party. Til Norge kom vi i 1988. Senere har de fleste partiene fått en grønn agenda, og mange spør om det er nødvendig med ”enda et grønt parti”. Vi mener det er nødvendig med politisk utvikling som ikke er bundet av de etablerte partienes historie eller av de sektorinteressene de representerer. Så viktige er utfordringene – og så viktig er hensynet til fremtidige generasjoner.

Ikke til venstre. Ikke til høyre. Men foran!

Vi ønsker å fremme en praktisk gjennomførbar politikk. Dette fordrer prioriteringer. Oslo klarer seg godt uten enda et parti som overbyr de andre partienes løfter om økte bevilgninger til alle formål. Miljøpartiet De Grønne arbeider med mange politiske saker, men i dette valgprogrammet finner du kun de sakene vi prioriterer i lokalvalget og i perioden 2011-2015. Du vil ikke finne egne kapitler med overskrifter som ”klima” eller ”miljø”, fordi miljøhensyn er inkludert i de andre saksfeltene; arealpolitikk, bygninger og samferdsel (mer enn 50% av klimagass-utslippene i Oslo kommer fra veisektoren!).

I Oslo kan vi oppleve et historisk valg: Miljøpartiet De Grønne kan bli representert både i bystyret og i bydelsutvalgene. Gi Oslo et modig parti – og byen vår en ny retning.

God lesning – godt valg!

 

Les mer:

 

Last ned: