Hanna E. Marcussen

Hanna E. Marcussen, 2. kandidat til bystyret i Oslo for Miljøpartiet De Grønne. Foto: Helle Bakke

Hanna E. Marcussen er Miljøpartiet De Grønnes 2. kandidat i Oslo og er brennende engasjert i å finne konkrete og gjennomførbare løsninger på klima- og ressursutfordringene vår generasjon står overfor. Hun mener barna våre skal ha muligheten til et godt liv og at fremtidens utfordringer krever politikk som er noe mer enn et spill mellom høyre- og venstresiden.

Fødselsdato 04. sep. 1977
Hjertesaker
1. Sykkel og kollektivtransport: Syklister må tas på alvor som trafikanter. Skinnegående kollektivtransport er fremtiden og må rustes opp kraftig.

2. Bilfritt sentrum: Oslo bør være en menneskevennlig og miljøvennlig by. De myke trafikantene må prioriteres foran bilen.

3. Grønn byplanlegging: Vi trenger flere byøkologiske pilotprosjekter, flere parker, grønne tak og klimasmart arealplanlegging.
Trosretning Agnostiker
Interesser Politikk, miljøvern, arkeologi, historie, arkitektur, byplanlegging, gode bøker, gode venner, god mat og gode diskusjoner.
Favorittmusikk Glad i alt fra Dead Can Dance til Tool
Favorittsitater “Jeg liker ikke å tenke på innbyggerne våre som masser, jeg liker å tenke på dem som borgere, som tenkende mennesker.” – Eva Joly
E-post hanna.marcussen@mdg.no
Telefon 90571847
Hjemmeside http://www.mdg.no/medlem/hanna/