Hanna E. Marcussen på grønt sommerstevne

Marcussen vil holde foredrag om bruk av sosiale medier i valgkampen og delta i paneldebatt om folkestyre.

For mer informasjon om sommerstevnet, se Lanser forlag.