Grønne kandidater til Stortingslisten i Oslo søkes!

Grønne kandidater til Stortingslisten i Oslo søkes!
Nominasjonskomiteen i Oslo er i gang med å finne kandidater til Miljøpartiet De Grønne Oslos Stortingsliste til valget i 2013, og vi søker etter forslag til gode kandidater. Vi kommer til å be om innspill både fra lokallagene og fra enkeltmedlemmer. Forslag til toppkandidat legges frem på nominasjonsmøte i september (dato kommer senere), og forslag til listen i sin helhet legges frem for medlemmene i november på nominasjonsmøte.

I Oslo er det 19, maks 25 mandater, og også kandidater som ikke er bosatt i Oslo kan representere oss på Stortinget. Kandidater må ikke være medlem av MDG.

Har du forslag til hvem som skal representere oss på Stortinget, eller selv ønsker å stille til valg, kan du sende e-post til stortinget@mdg.no. Forslagene skal ha en kort begrunnelse og frist for innsendelse er 1. september 2012.

Nominasjonskomiteen består av følgende medlemmer:
Leder: Siv Endresen, øvrige medlemmer: Hans A Borgen, Hallvard Surlien, og Line Olsen. Varaer er: Benjamin Myklebust, Linda Innbjør og Siri Mittet