Grønne hager på Grønmo i det blå?

Til tross for Oslos OL – søknad er sendt inn og Grønmo er vedtatt som skiskytingsarena, vil ikke bystyret bestemme etterbruken av den mulige OL-arenaen. Miljøpartiet De Grønne mener det er viktigere for byens befolkning hva som skjer med arenaen etterpå og vil fatte beslutningen nå.

Skisse av Grønmo med parseller
Grønmo i fremtiden? Foto:Eby
Flyfoto av Grønmo i dag
Grønmo i dag Foto: Eby

 

-Vi i Miljøpartiet De Grønne vil med forslaget “Flerbruk og grønne hager på Grønmo” være føre-var. Vi tror at dersom bystyret ikke avgjør etterbruken nå, vil Grønmo sannsynligvis forbli et skiskytingsanlegg dersom OL i 2022 blir en realitet, sier Harald Nissen bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

De Grønnes forslag om flerbruk og grønne hager sammenfaller med Eiendom og byfornyelsens forslag om Grønmo som flerbruksarena. Ideen er at det gamle avfallsdeponiet på Grønmo omgjøres til parseller, skolehager, gjenbruk og sportsaktiviteter. Hagene på Grønmo vil egne seg både som arbeidsmarkeds-opplæring, rekreasjon og som en flerkulturell møteplass.

-Vårt forslag sikrer at Ebys planskisser for Grønmo ikke bare blir liggende i en skuff. Grønne hager på Grønmo vil, slik vi ser det, la seg fint kombinere med Grønmo som skiskytingsarena, både under og etter et mulig OL i 2022. Vårt standpunkt er derfor at så lenge søknaden ligger inne, bør også gjenbruken vedtas. Dette gjelder også for de andre OL-arenaene, avslutter Nissen.