Grønn Økonomi – hva betyr det?

Økonomigruppen i Oslo/Akershus inviterer til et kveldseminar om Grønn Økonomi – hva er det og hvordan henger dette sammen.

Tormod Burkey forteller om Steady-State-Economy
Arne T. Eriksen tar for seg begrepet penger
Susanne Lavoll Johannessen snakker om grønn vekst

Tid: kl. 18.00 – 21.00
Dato: 11.04.2012
Sted: Partikontoret på Skippergata 33

Som bakgrunn anbefales å se filmen Money As Debt, en bakgrunn i penger og økonomi: