Grønt på vippen i årets Oslo-valg

Mandag 14. mars avholdt Miljøpartiet De Grønne i Oslo (Oslo MDG) sitt nominasjonsmøte. Partiet har ambisjoner om å være et reelt grønt alternativ i årets lokalvalg.

De siste årenes sterke medlemsvekst setter sitt preg på årets Oslo-liste. Kandidatene representerer et bredt spekter av mennesker som ser behovet for en annen kurs i norsk politikk.

Blant toppkandidatene finner man tidligere Trondheims-politikker, Harald A. Nissen, partiets mangeårige talskvinne, Hanna E. Marcussen, og tidligere generalsekretær i Islamsk råd Shoaib Sultan.

– Vi ønsker å gjøre bystyret mer fargerikt, reise nødvendige samfunnsdebatter og dra byutviklingen i en bærekraftig retning. Skulle vi få muligheten tar vi mer en gjerne rollen med å bestemme hvem som skal styre byen etter lokalvalget, sier 1. kandidat Harald A. Nissen.

Nissen har åtte års erfaring fra rød-grønt samarbeid i Trondheim bystyre og har lenge vært en av Trønder-byens mest profilerte politikere. Nå har den politiske tungvekteren flyttet til hovedstaden. Med seg på laget har han en Oslo-liste bestående av 65. valgkampklare kandidater.

###

For mer informasjon, kontakt:
Harald A. Nissen, politisk nestleder og 1. kandidat Oslo MDG
e-post: harald.nissen@mdg.no
telefon: 992 70 379

Mer informasjon om syv kumulerte toppkandidatene:

1. Harald Nissen (1963) Gamle Oslo. Fra 1991 varamedlem til bystyret i Trondheim for MDG. Har siden 2003 hatt fast plass, og er leder for Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen, samt varamedlem til formannskapet. Flytter til Oslo i april. Er doktorgradsstipendiat i middelalderhistorie ved NTNU. Har vært talsmann for beboerne på Svartlamon bydel og vært en drivkraft i arbeidet for å bevare bydelen. Etter at Svartlamon fikk avtale med Trondheim kommune ble han leder for Svartlamon Næringsstiftelse, som forvalter konsertlokaler og annet næringsareal i bydelen. Harald Nissen har også en kulturell bakgrunn, og har blant annet vært vokalist i flere grupper.

2. Hanna E. Marcussen (1977) Frogner. Utdannet arkeolog fra UiO. Nasjonal talskvinne for MDG siden 2008. Har de tre siste årene vært sentral i prosessen med å bygge opp MDG til et landsdekkende parti. Hennes politiske interessefelt er bredt og innebefatter blant annet grønn økonomi, byplanlegging, fornybar energi, klima, matsikkerhet, fredspolitikk, ansvarlig ressursforvaltning, digitale rettigheter og rettferdig handel. Marcussen har de seneste årene blant annet innehatt styreverv i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senjas lokallag i Oslo, Fred og Demokrati i Afghanistan, Elektronisk Forpost Norge og kampanjeorganisasjonen Stopp DLD. Marcussen stod på førsteplass på Stortingslisten i 2009.

3. Shoaib Sultan (1973) Søndre Nordstrand. Tidligere generalsekretær i Islamsk Råd Norge (2007-2010). Styremedlem i antikrigsbevegelsen Fredsinitiativet og miljø- og klimaorganisasjonen Global Migrants for Climate Action. Shoaib er også leder i Søndre Nordstrand MDG, og vara til styret i Oslo MDG. Shoaib er en statsviter med en master i ledelse og finans. Han har vært aktiv i integreringsdebatten, og skrevet en rekke artikler om dette og andre temaer. Politiske interessefelt er blant annet integrering, fattigdombekjempelse, kollektivtrafikk, sykkelveier og traseer, klima, fornybar energi, skole, fredspolitikk og rettferdig handel.

4. Cecilie Flaatin (1975) Ullern. Er medlem av Oslostyret til MDG og leder av Ullern lokallag. Cand.mag i kunsthistorie og kulturformidling og M.Ph. i organisasjonspsykologi. Kommer opprinnelig fra Akkerhaugen i midt-Telemark, har vært bosatt i Oslo siden 2005. Jobber som rådgiver for forskning og utvikling ved Norges musikkhøgskole. Politisk er hun spesielt opptatt av en fremtidsrettet byutvikling med fokus på miljøvennlige og bærekraftige løsninger, mangfold og inkludering.

5. Christian Grorud (1957). Frogner. En nestor i partiet og var med på å stifte partiet. Har representert MDG i Akershus Fylkesting og i Bærum kommunestyre og har dermed lang fartstid som folkevalgt. Har arbeidet med energi- og miljørelaterte temaer siden 1983; i industri, offentlig forvaltning og konsulentvirksomhet. Har deltatt i etablering og utvikling av selskaper innenfor solenergi, bioenergi, vindkraft og kvotehandel, og har deltatt i evalueringer av offentlig virkemiddelbruk og forskning, i Norge og utlandet, og gjennomført oppdrag for FN og andre internasjonale organisasjoner i Europa, Afrika, Asia og Sør-Amerika.

6. Nina Dessau (1950). Østensjø. Skribent og samfunnsdebattant med spesielt fokus på klima og immigrasjon. Er opprinnelig økonom og statsviter. Leder for Global Migrants for Climate Action. Har jobbet med miljøspørsmål siden hun studerte i Frankrike. Har skrevet flere bøker, bl.a. “Den globaleoppvarmingen” (2006). Hun har også frontet 10:10-kampanjen i Norge. Er ikke medlem av Miljøpartiet De Grønne, men stiller listen og deler partiets verdigrunnlag.

7. Jarle Fagerheim (1989). Alna. Norsk politiker og organist, som tross sin unge alder har lang fartstid i partiet. Siden 2009 har han også sittet i styret i Nordisk fredsakademi. I 2010 tok han initiativ til Ungdom for human narkotikapolitikk (UHN) og ble valgt til leder. Fagerheim er oppvokst i Klepp på Jæren og debuterte som 13 åring som gudstjenesteorganist, og er i dag også en prisbelønt organist.

jarle.fagerheim@mdg.no / 478 72 273