Grønn Tenketank om Oljefondet

Oljefondet har en verdi på over 2000 milliardar kroner, og verdien stiger med nesten en milliard kroner per dag. Til nå har forvaltningen av oljefondet hatt som mål å sikre høyest mulig økonomisk avkastning gjennom investeringer i vestlige aksje- og obligasjonsmarkeder. Hvilke etiske og økonomiske utfordringer stiller denne forvaltningen oss overfor? Trenger vi en ny forvaltningspolitikk for oljefondet, som kan bidra til å løse de globale miljø- og fattigdomsproblemer?”

Arrangementet er gratis og det er åpent for å ta med en venn eller tre, enten det er potensielle medlemmer eller bare engasjerte og interessert mennesker.

Møt opp!

Arrangementet er i regi av Grønn tenketank (Gtt), Oslo Grønne Studenter og MDG Oslos månedlige forum for foredrag, debatt og konstruktiv meningsutveksling.