Gjennomslag for utfasing av veisalt

Etter initiativ fra Oslo MDG har en enstemmig Samferdsel- og Miljøkomité vedtatt å fase ut veisalting med mer miljøvennlige alternativer.

Veisalting er er svært skadelig for innsjøer og drikkevannskilder og gjør store skader på vegetasjonen. Saltingen gjør også skade på sykler, biler, betong og stål. Ser man helhetlig på det økonomiske bildet vil derfor veisalting over lengre sikt være langt dyrere enn miljøvennlige alternativer.

Byrådsrepresentant Hanna E. Marcussen er fornøyd med resultatet:

– Vi håper vedtaket i Samferdsel- og Miljøkomitéen vil føre til at vi allerede kommende vinter kommer til å bruke betydelig mindre veisalt enn hva som så langt har vært tilfellet.

Flere kommuner i Norge har allerede vedtatt utfasing av veisalt, deriblant Akershus Fylkeskommune og Ski kommune etter initiativ fra MDG. Oslo MDG venter spent på resultater fra Ås hvor samme sak skal opp til behandling etter forslag fra Ås MDG.