Frivillig innsats skal belønnes!

Fotografert av arnybo. Creative Commons-lisens. Navngivelse - Ikke-kommersiell - Del på samme vilkår, 2.0 Generisk

Mange musikkorps i Søndre Nordstrand har vært aktive denne våren. Hva ville 17.mai vært uten dem? 17.mai er kun ett av mange arrangementer hvor korpsene er involvert. De spiller på alders- og sykehjem, og opptrer på konserter flere ganger i året. Korpsene tilbyr profesjonell musikkundervisning til barn og ungdom, i tillegg til et trygt og meningsfylt sosialt tilbud for de unge. Prinsdal skolekorps’ storband, bestående av 15 ungdommer i alderen 13-18 år, reiste nylig på seminar. De øvde på krevende musikkstykker hele helgen og ikke én negativ hendelse ble rapportert i løpet av disse dagene!

Idrettsforeninger er et annet eksempel på frivillige organisasjoner som bidrar med en viktig innsats for barn og ungdom i lokalmiljøet. En klubb som Hauketo idrettsforening tilbyr nå aktiviteter for barn innen allidrett, fotball, håndball, ski, sykkel, orientering, badminton og bordtennis. Her er det tilbud til alle, og mange foreldre som gir mye av seg selv!

Felles for disse frivillige organisasjonene er at de drives av ildssjeler som jobber hardt. De er helt avgjørende for å skape et trivelig og meningsfylt oppvekstmiljø for barn og ungdom i Søndre Nordstrand. Dessverre er et annet fellestrekk at de frivillige organisasjonene sliter økonomisk. Den økonomiske støtten fra bydel og kommune er til å gråte av. Til tross for at et korps som Prinsdal skolekorps spiller så bra som de aldri har gjort før, går de nå med underskudd.

Vi i De Grønne setter frivillige organisasjoner høyt og ser viktigheten av å ta vare på engasjementet og de frivillige organisasjonene i våre bydeler. De Grønne mener at innsatsen de frivillige organisasjonene legger ned er undervurdert. Vi ønsker å øke den økonomiske støtten til frivillige organisasjoner og vil innføre momsfritak på frivillig arbeid. På denne måten ønsker vi å vise at vi setter pris på lokalt engasjement, og bidra til at enda flere barn og ungdom får et meningsfylt fritidstilbud.

Ved det siste EU-valget i Frankrike fikk De Grønne, med Eva Joly som frontfigur, over 15% av stemmene. I flere andre viktige EU-land er oppslutningen om De Grønne over 10% i EU-valget. Med det samarbeidet De Grønne i Norge har med våre søsterpartier i EU, er vi nå blitt et seriøst alternativ i høstens stortingsvalg, og vi stiller lister i alle fylker. Vi opplever en stor økning i antall medlemmer og oppslutning. Miljøsaken vil alltid være øverst på vår dagsorden, men å ta vare på lokalt engasjement er og blir en viktig sak for oss.

Tenk stort – stem grønt!

Morten Oksvold
Stortingskandidat,
Miljøpartiet De Grønne, Oslo.