Fem tiltak for en ny boligpolitikk

17447258352_f4e1b97070_z

I et felles initiativ fra Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen og Kristiansand, lanserer De Grønne nå en fem-punkts tiltakspakke for en ny boligpolitikk.

– Både høyre- og venstresiden har for lengst forlatt boligpolitikken til fordel for markedskreftene. Følgene er altfor få og dyre boliger i sentrale strøk. Det er bare folk med høy lønn, arv eller formue som har mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Dette er uholdbart, sier Shoaib Sultan, ordførerkandidat for De Grønne i Oslo.

Derfor lanserer nå De Grønne en fem-punkts tiltakspakke for en ny boligpolitikk:

  • Øke rammene til Husbanken med to milliarder kroner i inneværende stortingsperiode, og endre kriteriene for Husbanken, slik at det blir lettere å få startlån
  • Øke tilskuddene til kommunale, ikke-kommersielle utleieboliger med en milliard kroner i samme periode
  • Tredoble satsningen på studentboliger i forhold til dagens nivå
  • Begrense retten til fradrag for renter ved skatteligningen til 40 ganger grunnbeløpet (for tiden: 3.534.800)
  • 90 prosent ligningstakst for bolig nummer to

Prekær situasjon

Vert for landsmøtet og bystyrerepresentant for De Grønne i Stavanger, Torfinn Ingeborgrud, mener situasjonen er prekær.

– Vi merker dette veldig godt i Stavanger, som nå har gått forbi Oslo som Norges dyreste by å bo i. I tillegg til de menneskelige kostnadene, tapper boligspekulantene samfunnet for kapital, som burde heller investeres i tiltak for å få Norge ut av oljealderen og over til fornybarsamfunnet. I dag bindes enorme summer i boligmarkedet, både som en gunstig form for sparing, men også som ren spekulasjon, sier Ingeborgrud.

Flere må få tilgang til boligmarkedet

De syv storbykandidatene og et samlet landsmøte er enige om at det trengs klare grep i boligpolitikken – og at de må komme nå.

– Stadig flere må jobbe mer og bruke en større del av inntekten sin for å få råd til å kjøpe bolig. Folk med lav til middels inntekt, single og ikke-arvende faller helt igjennom i boligmarkedet, som for lengst har sluttet å gagne andre enn meglere og spekulanter, sier Randi Amundsen, De Grønnes 2.-kandidat i Bergen.

De Grønne ønsker mer fokus på livskvalitet, og mindre på økt forbruk.

– Følgene av dagens boligpriser er mindre fritid, høyere lønnspress og lavere livskvalitet. Stadig flere stenges i praksis ute fra muligheten til å skaffe seg et godt og langsiktig sted å bo, sier Hilde Opoku, nasjonal talskvinne og 1.-kandidat i Trondheim.