Et grønnere Grünerløkka

Miljøpartiet De Grønne inngår i et bredt, valgteknisk samarbeid i Grünerløkka og vil jobbe for en helhetlig grønn byutvikling i bydelen.

Miljøpartiet De Grønne inngikk mandag i et bredt, valgteknisk samarbeid i Grünerløkka bydel, bestående av Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og De Grønne. Det overraskende samarbeidet mellom de fire partiene tok til etter at forhandlingene rundt et rødgrønt bydelsutvalg brøt sammen.

– Dette er et spennende blokkuavhengig samarbeid som åpner for nye, grønne løsninger og en bredere debatt om bruk av offentlige rom i bydelen. Vi er svært fornøyde med utfallet, sier De Grønnes representant i Bydelsutvalget på Grünerløkka, Patrik Sahlstrøm.

Sahlstrøm har bakgrunn som leder for Grünerløkka Venstre og er i dag styremedlem i Oslo Sporveiers Arbeiderforening. De Grønne vil være representert i samtlige komiteer. Partiet har ambisjoner om en bredere og grønnere områdepolitikk i bydelen, med spesiell vekt på oppvekstmiljø, kultur og kreativ utfoldelse.

De Grønne ønsker videre å arbeide for at Grünerløkka blir en foregangsbydel for grønt og sosialt entrepenørskap, og for offentlige ordninger som gjør det “lett å velge rett” i hverdagen.

– Vi vil jobbe for en helhetlig grønn byutvikling på Grünerløkka, som omfatter langt mer enn tekniske avklaringer om størrelser på balkonger. Utover å bevare og videreutvikle de grøntarealene vi allerede har, ønsker vi blant annet å se på muligheter for grønne tak på nybygg, mer mangfold i boliger og en ny t-banestasjon, sier Sahlstrøm.