Et forsvar for lokaldemokratiet

Foto: NRK
– Lokaldemokratiet tvinger folk til å ta stilling og til å ta ansvar. Dette er fryktelig viktig, jeg og De Grønne er varme forsvarere av lokaldemokratiet som utgangspunkt for forankring av politikken.  Dette uttalte Rasmus Hansson i et intervju med EKKO på NRK P2 den 7. mars.

Han etterlyser også at politiske vedtak i større grad baseres på kunnskap, og at kommunene skal stå mest mulig frie til å finne gode løsninger, basert på tydelige nasjonale føringer.  Grunnlaget i alle prosessene bør være et aktivt og fungerende lokaldemokrati.

Hør hele intervjuet her.