Et bypolitisk dilemma

Bystyrerepresentant Harald Nissen
Bystyrerepresentant Harald Nissen

Skal det bygges et nytt sykehjem, eller bør politikerne ta argumenter om dårligere boforhold grunnet støy, økt trafikk og tap av friareal mer på alvor? Bystyrerepresentant Harald Nissen holder innlegg i debatten under dagens bystyremøte på rådhuset. 

Ordfører,

«Ro og trygghet har blitt en høyt beskattet luksus i Oslo. Folk drømmer om å bo der de kan slippe ungene ut i gata».

Dette skriver en boligmegler i forbindelse med omgjøringen av Solveien i bydel Søndre Nordstrand til enveiskjørt vei.

Nå om litt kommer vi til å vedta byggingen av et nytt sykehjem på Ellingsrudåsen. Det nye sykehjemmet vil påvirke støynivået, trafikken og redusere friarealet og dermed svekke områdes kvalitet for naboene.

Solveien er en av Oslos dyreste gater. Likevel forventer boligmegleren fra Nordstrand at prisene vil stige. Hvorfor? Jo nettopp fordi trygge og rolige boforhold har kommet stadig høyere opp på prioriteringslista til oslofolk de siste 20 åra.

Ellingsrudåsen med beliggenhet i Groruddalen befinner seg fra før ikke på en boligmessig pristopp. Til tross for dette har naboene frem til byggestart hatt et tilfredsstillende støynivå, lite biltrafikk og nær tilgang til skogen for barna.  Med det nye sykehjemmet vil støyen og trafikken øke. Dermed blir trafikksikkert dårligere og bokvaliteten svekkes.

Denne saken kunne ha vært løst på en langt bedre måte, nemlig ved å bygge sykehjemmet på den andre siden av åsen, noe som ville ha vært bedre både for de eldre, for naboene, barna og for områdets helhetlige kvalitet.  Til tross for at det fantes et alternativ som Miljøpartiet De Grønne og SV har foreslått, bygges sykehjemmet nå med noen få justeringer.

Hovedpoenget med det jeg nå sier er at vi i byggesaker i størst mulig grad må ivareta det folk setter størst pris på. I et fortettet Oslo er nettopp fravær fra støy og et trygt boområde hvor foreldre kan slippe barna ut for å leke en viktig kvalitet.

Jeg mener derfor at naboers argumenter i forbindelse med støy, trafikksikkerhet og nærhet til skogen, bør lyttes til og vektes tyngre i byggesaker enn det gjøres i dag, også i Groruddalen.