En Grønn kortslutning

February 13, 2015

En grønn kortslutning

Det må være en grønn kortslutning et sted når Oslo kommune på den ene siden lanserer sine fremtdidsplaner for Hovinbyen og samtidig har satt igang en omregulering av grøntdraget i Persveien 25 i Groruddalen til asfaltørken, mener bystyrepolitiker, Harald Nissen (MDG).

Harald Nissen har i forbindelse med planene til kirkevergen i Oslos ønske om å leie ut tomta til bussdepot vært på befaring sammen med blant annet Jon Julius Sandal, leder i MDG Grorud og Kristoffer Robin Haug, leder i Bjerke MDG.

-Jeg trodde det var politisk enighet om at eksisterende grøntdrag bør sikres og utvides. Som bystyrerepresentant vil jeg arbeide aktivt for å sikre Ulven byskog for groruddølene og samtidig være med på å finne en mer egnet plassering for den påtenkte bussoppstillingsplassen, lover Nissen til Aker Avis 13.02.2015.