Ekstraordinært årsmøte i Oslo MDG

Oslo MDG innkaller til ekstraordinært årsmøte for 2010. Her skal det vedtas vedtekter for Oslo MDG og endelig regnskap og budsjett for 2010, slik bestemt ved sist årsmøte.

Dato: Torsdag 25. november 2010
Tid: Kl.19:00 – 21.00
Sted: MDGs partikontor, Karl Johans gate 6B

Vær vennlig å gi beskjed om du kommer til e-post: oslo@mdg.no.

FILMVISNING
I forkant av årsmøtet blir det filmvisning av Bogotá Change fra kl. 17:30. Filmen er en dansk dokumentar om to uvanlige ordførere som i løpet av kort tid fundamentalt har forandret Colombias hovedstad: Enrique Peñalosa og Antanas Mockus. Sistnevnte var presidentkandidat for De Grønne i år og fikk 28% av stemmene i Colombia.

Saker:
ÅM 01/10X KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder, -referent, protokollunderskriver og evt. tellekorps

ÅM 02/10X AKTUELLE SAKER
02.01 Behandling av vedtekter
02.02 Godkjennelse av budsjett og regnskap

Det presiseres at Oslo-styret ikke ønsker å behandle andre saker, og medlemmer bes vente med å fremme forslag til ordinært årsmøte i begynnelsen av 2011.

ÅM 03/10X AVSLUTNING

VEDLEGG

  1. Regnskap 2009 og budsjett 2010 (.pdf | .doc)
  2. Forslag til vedtekter (.pdf | .doc)

BURSDAGSFEST
Leder av Oslo MDG, Sindre Buchanan, har bursdag 24. november (dag før møtet). Etter møteslutt kan de som vil derfor bli med videre til et sted en nærhet for å slukke tørsten (og kanskje sulten) i godt selskap.

VEL MØTT!

Evnt. spørsmål kan rettes til sindre.buchanan@mdg.no eller 92 29 25 25.